Møt oss på:

Intensjon ved vår avl og oppdrett

Målsetning

Målsetning
Kennel Svebø har som målsetning å bedrive oppdrett av Schäferhund i liten og kontrollert målestokk.
Den altoverskyggende målsetning er å avle på og frem typeriktige, sunne og friske hunder med optimale brukshundegenskaper. Alle avlshundene i oppdrettet oppfyller Norsk Schäferhund Klubs strenge avlskriterier.

Valpekjøpere
Schäferhund er en brukshund. Dersom man går til det skritt å velge Schäferhund som sin rase skal man også være klar over at den også trenger konstruktive oppgaver. Ved alle kombinasjoner ønsker vi å ivareta de egenskapene en Schäferhund skal ha; sunnhet, mentalitet og eksteriør skjønnhet.
En Schäferhund fungerer også helt klart greit som en familiehund, men rasen har iboende egenskaper som krever stor grad av variasjon i oppgavene. Alle våre valpekjøpere forplikter seg å minimum gå på valpekurs etter at de har kjøpt hund hos oss. Å drive aktivit i klubb er sosialt for hund og eier, og man får satt hundeholdet innenfor riktige rammer. Har du som leser dette ikke til intensjon å bedrive sådan aktivitet med en fremtidig valp - ønsker vi deg heller ikke som valpekjøper. Erfaringsmessig ender slikt tilnærmet aldri bra. Vi ber om respekt for dette.

Avlskriterier
Alle hundene i oppdrettet oppfyller Norsk Schäferhund Klubs strenge avlskriterier. Med dette må alle avlsdyr ha gjennomført minimum karaktertest på mentaldelen, avlskåret samt ha godkjente hofter og albuer. Hunden skal ha et best mulig eksteriør, men er ikke alene bestemmende om hunden skal benyttes i avl.

HD/AA

Sunnhet er langt mer enn hofter og albuer. Likevel er dette i dag et så stort problem at man som oppdretter forplikter seg å søke mest mulig kunnskap før man foretar kombinasjoner - i den utstrekning det lar seg gjøre.
Kennel Svebø har som klar målsetning å kun benytte avlsdyr som kommer fra kull hvor det ikke finnes individer belastet med mer enn C - svak grad HD/AA. Forøvrig må kullet i helhet anses som bedre enn gjennomsnittet. Å benytte en hund, med uansett grad, fra et kull hvor noen av søsken er belastet med middels - sterk medfører dette tilnærmet alltid svært belastede kull. Dersom vi av en eller annen grunn velger å benytte tisper som har svak grad er dette fordi resten av kullet er bra. Det viser seg helt klart at disse avlsdyrene avler like sunt som frie hunder (under forutsetning av at resten av kullet den kommer fra er bra). Dersom en avlstispe etter en tid i avl viser seg å gi dårlige hofter eller albuer - blir hun umiddelbart pensjonert. Hva angår valget av hannhunder vi benytter gjelder de samme kravene. I tillegg ønsker vi her at flest mulig av dens forfedre er HD-frie i flest mulig generasjoner, og at disse kommer fra bra kull.
Vi har gjennom planmessig, og etter vårt skjønn fornuftig utvalg, oppfylt egne kriterier og har i dag en rekke hunder som er gode "plattformer" for videre avl. Vi har i dag kun HD/AA-frie avlsdyr i vår egen kennel.
Intensjonen og minimumsbetingelsen vi stiller til våre valpekjøpere er at de HD/AA-undersøker hunden sin når den er gammel nok for dette (passert 12 mnd). Alle SKAL undersøkes !

Helse forøvrig
Oppdrettet benytter ingen klinisk syke hunder i avl. Det være seg hunder som er allergiske (stort problem i dag) eller hunder beheftet med andre sykdommer hva enn dette måtte være. Hva den har å gi videre genetisk har man ingen garanti for, men vi eliminerer på denne måten i den grad vi har mulighet.

Mentale egenskaper
Schäferhund er og forblir en brukshund og den SKAL HA OPPGAVER. Er du som valpekjøper ikke inneforstått med dette eller ikke har til hensikt å gi den dette - ønsker vi deg ikke som valpekjøper. Da vil nok en annen rase - kanskje miniatyrhund - heller være noe for ditt behov.
Vår seleksjon av avlstisper går etter enkle prinsipper. Er de svake mentalt - redde, aggressive, stressede eller på annen måte åpenbart innehaver av mentale egenskaper som ikke er beskrevet i standarden blir de ikke avlsdyr hos kennel Svebø. Det er særdeles viktig at avlstisper er stabile mentalt da egenskapene til å prege avkommet er langt mer betydningsfullt enn de genetiske.
I tillegg til det ovennevnte skal alle våre avlstisper minimum ha godkjent karaktertest og samtidig vist seg å inneha gode brukshundegenskaper før de settes i avl. Ved oppnådd aldersgrense vil tispene også delta på funksjonsanalyse.

- Du er velkommen som valpekjøper -

Svenn Børre Steinsland
Nadlane 27 - 5708 Voss - Tlf. 56 52 00 16 / 45 00 31 21