Møt oss på:
toppbilde

Copyright © Kennel Svebø

Alt stoff, såvel redaksjonell tekst som annet materiale som publiseres på kennel Svebø sin nettside, er beskyttet etter lov om opphavsrett til åndsverk. Rettighetshavere er kennel Svebø og den enkelte bidragsyder. Elektronisk kopiering eller utskrift av stoff fra www.kennel-sveboe.com er ikke tillatt ut over kopiering til privat bruk og uten skriftlig samtykke av bidragsyder. Andre oppdrettere ansees ikke som "private", og betraktes som en komersiell aktør. Utnyttelse av kopier til andre formål enn privat bruk eller annen ulovlig bruk av publisert stoff kan medføre straffe- og erstatningsansvar.

Utgiver: Kennel Svebø (adresse: se annet sted denne nettside)

 

- Du er velkommen som valpekjøper -

Svenn Børre Steinsland
Nadlane 27 - 5708 Voss - Tlf. 56 52 00 16 / 45 00 31 21